Siemens PLC Archive

Bộ lập trình PLC Siemens S7-300/1200/1500

Bộ lập trình PLC Siemens là loại PLC được sử dùng nhiều trong các công ty lớn bởi chất lượng, uy tín và tính toàn cầu của hãng Siemens. Sơ lượt về Siemens: Siemens AG là hãng thiết bị công nghiệp lớn nhất của CHLB Đức và châu Âu, các trụ sở quốc tế của …